מעטפות: שיכון ישי: תכנון ובנייה 1963-1949 [47 פריטים]