מעטפות: תכנון ופיתוח המרכז המסחרי בקיראון 1966-1961 [2 פריטים]