מעטפות: הרחבת מפעל המים - אספקת מים ודוחות 1967-1948 [27 פריטים]