מעטפות: רכישת אדמות והקמת הכפר 1974-1939 [26 פריטים]