כיצד לחפש

שרת בחנוכת הכביש למעברה

ניתן לנווט בארכיון בשלושה אופנים שונים:

שוטטות בלי מטרה מוגדרת: במצב זה מומלץ לגשת ל "נושאים נבחרים", בהם רוכזו קישורים לחומרים במספר תחומי עניין: הקמת היישוב, זיכרונות מייסדים וראשונים, מערכת החינוך, גבעת ברכה ושיכוני שנות החמישים, המעברה, שירותי דת ועוד.

חיפוש נקודתי בנושא מסוים:  סרגל חיפוש המופיע בדף הבית, מאפשר לחפש בטווח תאריכים בכל הארכיון, בפרוטוקולים ובמעטפות. להלן, ההבדלים בין  סוגי הפריטים:

 1. מעטפות
  המעטפות מכילות  את כל המסמכים שהיו בארכיון ( למעט הפרוטוקולים) והן מתמקדות בכל היבטי החיים: תעסוקה, חינוך, דת, תרבות, ספורט ועוד. המסמכים הם מגוונים. לפעמים התוכן מעניין וקריא ולפעמים הרבה פחות, אבל התייחסנו לחומר בכבוד הראוי לחומר היסטורי. בחלק מהמעטפות ישנה תרשומת בכתב ידו של רענן ולעיתים קרובות  גם הערות והארות לגבי תכני המעטפה.
  לכל מעטפה יש תקציר מילולי וגישה לקובץ המעטפה הסרוק המכיל את כל המסמכים הכלולים בה.  האתר מכיל כ-1,100 מעטפות הכוללות מסמכים באורך שונה – בסה"כ נסרקו כ-22,000  דפים.
 2. פרוטוקולים
  כל פרוטוקול כולל תיאור קצר של ישיבת הוועד או הוועדה, שמות המשתתפים וגישה לקובץ הפרוטוקול הסרוק למי שמעוניין להמשיך ולהעמיק בתוכנו. הפרוטוקולים של השנים הראשונות נכתבו במחברות בכתב יד ומלאכת הפיענוח לא הייתה משימה של מה בכך. הפרוטוקולים של גבעת ברכה תורגמו מאידיש על ידי רבקה צבייר. בסה"כ מכיל האתר 1,400 פרוטוקולים.
 3. מסמכים
  מסמכים אלו נולדו מהצורך להנגיש קטע של דף או מספר דפים מתוך מעטפה, שהיא למעשה צילום של כל הדפים הנמצאים בתוכה באמצעות סורק.
  על ידי שליפת קטע שמקבל שם כתובת  והסבר מילולי ניתן לתת לו "זהות" ולשלב אותו באמצעות קישור ב- "נושאים נבחרים" .  גם חומרים שמחוץ לארכיון  מוצגים בתור מסמכים.
  למסמכים אין אינדקס וניתן להגיע אליהם ישירות באמצעות חיפוש ב "כל הארכיון".

גישה  מהסרגל הראשי הנמצא בכל הדפים  לאינדקס המעטפות והפרוטוקולים. הפריטים מסודרים לפי שנים.